Welkom

Introductie
De Nederlandse Stichting São Tiago bekommert zich om de straatkinderen in Belo Horizonte.
Het in Nederland ingezamelde geld wordt overgemaakt aan de Associação Assistencial São Tiago in Brazilië. Deze stichting biedt straatkinderen een onderdak. Het geld uit Nederland wordt door deze organisatie ter plaatse besteed. Elke door de Stichting São Tiago ingezamelde Euro gaat naar het Braziliaanse kinderopvangproject. Het echtpaar Fonseca dat in Belo Horizonte woont, controleert namens de stichting op welke wijze het geld uit Nederland wordt gebruikt.
De kosten ten behoeve van de Stichting São Tiago worden door de aan de stichting verbonden vrijwilligers gedragen.


Met de handjes in de aarde

Eten uit je eigen moestuin is lekker, gezond en leuk. Bij de kinderopvang in Belo Horizonte ontdekken kinderen al spelend en lerend eigen moestuintjes aanleggen en onderhouden. Zaaien en planten in de lente, watergeven en wieden in de zomer en oogsten in de herfst!

Groente uit eigen tuin!

De Nederlandse Stichting São Tiago bestaat al sinds juni 2000!