Welkom

Introductie
De Nederlandse Stichting São Tiago bekommert zich om de straatkinderen in Belo Horizonte.
Het in Nederland ingezamelde geld wordt overgemaakt aan de Associação Assistencial São Tiago in Brazilië. Deze stichting biedt straatkinderen een onderdak. Het geld uit Nederland wordt door deze organisatie ter plaatse besteed. Elke door de Stichting São Tiago ingezamelde Euro gaat naar het Braziliaanse kinderopvangproject. Het echtpaar Fonseca dat in Belo Horizonte woont, controleert namens de stichting op welke wijze het geld uit Nederland wordt gebruikt.
De kosten ten behoeve van de Stichting São Tiago worden door de aan de stichting verbonden vrijwilligers gedragen.

Huidige situatie
Er is inmiddels een tweede opvang gebouwd voor 170 kinderen. Nu wordt er aan een derde opvang gewerkt. Deze moet ruimte bieden aan nog eens 70 kinderen. Ook is er een gebouw gerealiseerd voor de wat oudere kinderen en volwassenen. In de opvang worden de kleintjes, van de vaak nog zeer jonge moeders, vanaf zeven uur in de ochtend tot zeven uur in de avond opgevangen. Zij krijgen kleding, eten en drinken en worden gedoucht. Voor de allerkleinsten, vaak vanaf vier weken, staan bedjes gereed. De grotere kinderen maken hier, voor het eerst, kennis met scholing. Uit de grote toeloop blijkt het succes van dit kleinschalige project. Het dagelijkse eten en drinken van de kinderen, het lesmateriaal, het speelgoed, de inrichting en het onderhoud van het gebouw, kosten handen vol geld. Met de steun van donateurs lukt het keer op keer om de organisatie draaiende te houden.


Nieuwsbrief!
Uit de nieuwsbrief april 2021:
De situatie in Brazilië is nog steeds hopeloos. Het virus maakt daar ook nog vele slachtoffers.
Het opvanghuis, de crèche, is nog steeds gesloten en er worden daarom gelukkig voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten. Lees meer..


Een berichtje van de staf van Associaçaõ Assitencial São Tiago in Belo Horizonte:

January 25th 2021 – Netherlands help
Dear Friends,
The money has arrived.
Thank you very much for your help, that is very important for our work with children.
Brazil is going through difficult times, many deaths by COVID-19, a lot of unemployment, hunger. But with your help we are doing a great job with the families.

Voedselpakketten
Het verstrekken van voedselpakketten aan de bevolking gaat ook nog in december door. Onlangs heeft de Stichting São Tiago nog een gift gedaan, zodat de tehuizen dit noodzakelijke werk kunnen blijven doen.
En dat is nodig ook:
Brazilië telt eind november 6,3 miljoen besmettingen en 172.000 doden. Elke dag raken mensen besmet en sterven er dagelijks gemiddeld 750. Vooral de allerarmsten worden getroffen. Bang om hun weinige inkomen te verliezen, blijven ze aan het werk ondanks het risico op besmetting of erger.
Lees hier het hele bericht…

Steun de uitgifte van voedselpakketten met een extra gift:
Stichting São Tiago
Vloedstraat 31
4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer: NL57-ABNA-0618-2736-54
onder vermelding van ‘voedselpakket’

Hulp nodig voor voedselpakketten in Brazilië – schrijft Anneke Flikweert in RondOm – Schouwen-Duiveland van 26 juli ’20.
Kerkwerve – Ze is zélf moeder en oma, Jopie Kouwenberg uit Kerkwerve, maar tegelijkertijd is ze als een moeder en oma voor zoveel andere kinderen, aan de andere kant van de wereld. Lees hier meer..

PZC
Padre Theo weet zelfs jaren na zijn dood nog mensen te beroeren – zo begint een artikel in de PZC ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Stichting. Lees hier het artikel.

De Nederlandse Stichting São Tiago bestaat al sinds juni 2000!