Welkom

Noodkreet!
Wat een ellendige tijd met het coronavirus…. Brazilië is wel heel zwaar getroffen. De kinderen van onze tehuizen zijn nu ook niet op de crèches. Ze zijn thuis in de sloppenwijken wat natuurlijk vreselijk is. Zoveel mensen in een gebied met zeer slechte omstandigheden, we houden ons hart vast. Het personeel van de opvanghuizen deelt nu voedselpakketten uit in de Favelas. Tot overmaat van ramp is er ook nog ingebroken.
Lees hier het hele bericht…

PZC
Padre Theo weet zelfs jaren na zijn dood nog mensen te beroeren – zo begint een artikel in de PZC ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Stichting. Lees hier het artikel.

Introductie
De Nederlandse Stichting São Tiago bekommert zich om de straatkinderen in Belo Horizonte.
Het in Nederland ingezamelde geld wordt overgemaakt aan de Stichting Associaçaõ Assitencial São Tiago in Brazilië. Deze stichting biedt straatkinderen een onderdak. Het geld uit Nederland wordt door deze organisatie ter plaatse besteed. Elke door de Stichting São Tiago ingezamelde Euro gaat naar het Braziliaanse kinderopvangproject. Het echtpaar Fonseca dat in Belo Horizonte woont, controleert namens de stichting op welke wijze het geld uit Nederland wordt gebruikt.
De kosten ten behoeve van de Stichting São Tiago worden door de aan de stichting verbonden vrijwilligers gedragen.

Huidige situatie
Er is inmiddels een tweede opvang gebouwd voor 170 kinderen. Nu wordt er aan een derde opvang gewerkt. Deze moet ruimte bieden aan nog eens 70 kinderen. Ook is er een gebouw gerealiseerd voor de wat oudere kinderen en volwassenen. In de opvang worden de kleintjes, van de vaak nog zeer jonge moeders, vanaf zeven uur in de ochtend tot zeven uur in de avond opgevangen. Zij krijgen kleding, eten en drinken en worden gedoucht. Voor de allerkleinsten, vaak vanaf vier weken, staan bedjes gereed. De grotere kinderen maken hier, voor het eerst, kennis met scholing. Uit de grote toeloop blijkt het succes van dit kleinschalige project. Het dagelijkse eten en drinken van de kinderen, het lesmateriaal, het speelgoed, de inrichting en het onderhoud van het gebouw, kosten handen vol geld. Met de steun van donateurs lukt het keer op keer om de organisatie draaiende te houden.

De Nederlandse Stichting São Tiago bestaat al sinds juni 2000!