Nieuwsbrief juli 2023

In Brazilië wordt de crèche gerenoveerd. Er zijn altijd veel werkzaamheden te verrichten omdat de regen vele stukken heeft weggeslagen.
Ook zijn er nog veel sloppenwijk bewoners zonder werk vanwege de corona en zij krijgen voedselhulp van de crèche, omdat hun kinderen hier op school zitten en de broertjes en zusjes thuis hongerlijden.
Daarom hebben wij in april €6000,– overgemaakt en kunnen ze voor een deel hiervan weer voedsel aanschaffen.

De boerderijfair bij de familie Roskam

Met de stichting hier gaat het nog steeds heel goed. De boerderijfair bij de familie Roskam was niet zo’n groot succes als vorig jaar maar alle beetjes helpen. De helft van de opbrengst was voor onze stichting en de andere helft voor hulp aan de Oekraïne, terwijl ook Kika €200,– mocht ontvangen. De fair bracht voor onze stichting €609,75 op. Ondanks de wat geringe opkomst was het wel heel gezellig. Volgend jaar willen we het nogmaals herhalen en wel op 20 april 2024. We willen Veerle Kleppe nog hartelijk danken voor het maken van de mooie posters, misschien mogen we volgend jaar weer een beroep op haar doen.

We hebben alle lampen in één keer te koop gezet en een koper heeft ze allemaal gekocht.

De diaconie van de Thomaskerk te Zierikzee verblijdde ons opnieuw met een mooie gift. De Stichting bevordering gezondheid en maatschappelijk zorg stortte wederom een mooi bedrag. De Stichting Augustinus Franken verraste ons opnieuw met een royale gift!

De cartridges brachten het mooie bedrag van €67,– op, dus blijven sparen! De TV Duiveland leverde een groot aantal petflessen in met een leuk bedrag aan statiegeld. Dit alles samen, met onze particuliere giften, bracht het geweldige kwartaalbedrag van €6.742,32 op!!

Allen hartelijk dank, met z’n allen zorgen jullie weer voor een beter leefklimaat in de favela’s en de crèches.

Tenslotte wensen we iedereen een mooie zomer en vakantie toe!

Hartelijke groeten,

Corrie, Jopie en Adrie en Henk