Nieuwsbrief april 2022

In Brazilië is het nu herfst. Wat corona betreft lijkt het op de situatie zoals in Nederland. alles gaat zo z’n gangetje. De armoede is veel groter geworden omdat de inwoners heel lang zonder werk gezeten. Maar zachtjes aan gaan we vooruit, de allerarmsten worden gesteund door de crèche. Eind maart komt de directie met een programma voor dit jaar, zodat ook wij ons steentje weer kunnen bijdragen. Intussen gaan hier de steunbetuigingen gewoon door, waar we heel blij mee zijn! Van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt uit Brouwershaven en de Hervormde gemeente te Zonnemaire hebben we opnieuw een mooie gift ontvangen. Lege cartridges en mobiele telefoontjes brachten maar liefst € 101,70 op. Fijn dat we zoveel ontvangen, blijf alstublieft voor ons sparen! Verder waren er veel particuliere giften. We mochten in het eerste kwartaal we € 1949,70 ontvangen! Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Ook hebben we van een ondernemer een showroom vol lampen gekregen. Het zijn lampen voor buiten, voor in de tuin, aan de wand en in een overkapping van het merk Roger Pradier. De gulle gever draagt onze stichting een warm hart toe. De showroom met lampen staat in Buurmalsen in de Betuwe. We zijn een hele dag met 4 personen bezig geweest om de lampen van de wanden te halen en in dozen te verpakken. Daar het ongeveer honderd lampen zijn hebben we hulp gekregen van Frank Mous en Jan Stouten. Heel veel dank mannen! Zonder jullie was het nooit gelukt om deze klus te klaren! Grondstoffen bakkerij Zeelandia is bereid gevonden om, als het op de route ligt, de lampen naar Kerkwerve te vervoeren. Ze worden uitgestald bij Corrie Roskam in de Taaijersweg. Van hieruit gaan we trachten de lampen te verkopen. Voor iedereen die belangstelling heeft voor deze lampen, groot en klein, laat het even weten.

Op 16 april a.s. houden we een kleinschalige boerderij verkoop voor de Oekraïne en onze stichting, te verdelen 50/50. We hopen dat het een gezellige dag wordt met de verkoop van kleine rommelmarktproducten, boeken, tulpen, eieren en verder voor elk wat wils. Ook is er voor de kleintjes een knutselhoek en verder natuureducatie. Dus kom allemaal naar de Taaijersweg 12 te Kerkwerve bij de familie Roskam.

Voor deze dag kunnen er van tevoren tulpen besteld worden bij Corrie Roskam, (0619322144) of bij familie Kouwenberg (0111415686). Veerle Kleppe heeft voor deze dag prachtige posters gemaakt, hartelijk dank hiervoor!

Groet van Henk, Jopie en Adrie


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief januari 2022

De crèche in Belo Horizonte is weer open, na een vreselijke moeilijke tijd.

Het is nu zomer en misschien gaat het daarom wat beter, echter Covid blijft een probleem. Ook voor de ouders van de kinderen in de sloppenwijken.

De kinderen in de sloppenwijken in Belo Horizonte, Brazilië, hebben een grote plaats in ons hart en het is geweldig dat zoveel mensen op ons eiland het werk dat daar geschiedt financieel willen steunen.

Het geld wordt gebruikt om de crèches goed te kunnen onderhouden; regelmatig wordt er verbouwd en uitgebreid. Ook voor de eerste levensbehoeften blijft steeds (veel) geld nodig om alle kinderen te kunnen geven wat ze nodig hebben; goede voeding en liefdevolle zorg in een mooie omgeving.

Hier zijn we nog steeds heel gelukkig met alle mensen die ons steunen!

Zo hield de Hervormde gemeente te Zonnemaire opnieuw een collecte voor ons. Verder ontvingen we wederom een prachtige gift van de diaconie van de Gereformeerde Thomaskerk te Zierikzee.

Een bijzonder bedrag van € 335,= ontvingen we na de uitvaart van één van onze donateurs. De familie had gevraagd om in plaats van bloemen een gift te schenken aan onze stichting. Dit hebben wij zeer op prijs gesteld!

Ook van diverse particulieren mochten we in het afgelopen kwartaal een gift ontvangen. In totaal kwam in de afgelopen drie maanden het prachtige bedrag van € 2058,– binnen, geweldig! Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Wij wensen iedereen goede Kerstdagen en een gezond 2022 toe!

Vriendelijke groet!

Jopie en Henk

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief oktober 2021

Het Corona-virus heeft met harde hand toegeslagen in Brazilië. Geleidelijk wordt het nu iets beter met wat minder besmettingen en meer vaccinaties.
De crèche is weer gedeeltelijk open met mondkapjes en afstand houden.
Er wordt nu gezocht naar een geschikte directeur of directrice ter vervanging van de overleden Isabella.

Door onze stichting worden nog steeds voedselpakketten verstrekt aan de bewoners van de favela’s, waarvan de kinderen op de crèche zitten.
Ter plaatse is Clelia Fonseca nog steeds op zoek naar sponsoren en gaat langs bedrijven en bewoners. Want zonder hulp gaat het niet lukken om iedereen te voorzien van de eerste levensbehoeften.
Hier mochten we opnieuw een mooi bedrag ontvangen van particulieren, waarvoor onze hartelijke dank!
De diaconie van de Thomaskerk uit Zierikzee maakte wederom een mooi bedrag over en in de Hervormde kerk van Zonnemaire werd voor de stichting gecollecteerd.
Voor de zomer werd een bijna volle doos met cartridges en mobiele telefoons opgehaald, goed voor € 83,–! Dus allen blijven sparen graag!
In totaal mochten we in het derde kwartaal een bedrag van € 1456,– ontvangen. Nogmaals heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Tenslotte een hartelijke groet voor u die dit leest!
JOPIE en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief juli 2021

Brazilië is nog niet verlost van het coronavirus. De crèche is gesloten. We hebben opnieuw geld overgemaakt voor voedselpakketten. Dit is helaas hard nodig!


De crèche is heel hard getroffen door het overlijden van Isabella, de directrice. Ze is op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze laat een man en twee jonge dochtertjes na. Wat een verdriet voor haar gezin, familie en vrienden, maar ook voor de crèche. Ze was zo lief, vriendelijk en meegaand met de kinderen. Maar we moeten verder ondanks dit grote verlies.

Bij onze stichting is Agaath Wolthoorn gestopt als bestuurslid, dit wegens verhuizing naar elders. Zij was onze secretaresse. Agaath, hartelijk dank voor het werk dat je verrichtte voor onze stichting! We zijn blij dat haar echtgenoot Bram voor de website blijft zorgen! Fijn Bram, veel dank daarvoor!
Wie wil ons team komen versterken? Laat het weten aan Jopie en/of Henk, zodat ons bestuurtje (dat alles geheel vrijwillig doet) binnenkort weer volledig kan functioneren.

De  cartridges die we opgehaald hebben, brachten wederom een mooi bedrag op: € 49,15. Inmiddels is een nieuwe doos alweer half vol! Blijven we allemaal meesparen? Verder mochten we in het afgelopen kwartaal diverse giften ontvangen, in totaal € 837,15.  Alle gevers hartelijk dank!

Wij wensen iedereen een mooie en fijne zomer toe!

Hartelijke groet!

JOPIE en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief april 2021

De situatie in Brazilië is nog steeds hopeloos. Het virus maakt daar ook nog vele slachtoffers.
Het opvanghuis, de crèche, is nog steeds gesloten en er worden daarom gelukkig voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten.
Ook dit kwartaal hebben we bijgedragen om de pakketten te kunnen bekostigen.
Dit is alleen mogelijk dankzij alle giften van iedereen die ons steunt. Daarvoor heel veel dank!!
We zullen voorlopig nog wel zo door moeten gaan.
We mochten het afgelopen kwartaal giften ontvangen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Brouwershaven en opnieuw van de diaconie van de Hervormde gemeente te Zonnemaire.

Verder kregen we vele particuliere giften, hartelijk dank daarvoor!
Britt Kouwenberg heeft haar examen project gemaakt over de stichting wat haar vele euro’s opleverde. Heel mooi Britt, dank je wel!
Er is opnieuw een volle doos cartridges opgehaald, blijven we sparen?! Het totaalbedrag dat we in het eerste kwartaal van 2021 mochten ontvangen is  € 1.503,01! Geweldig!
Wat zijn ze er blij mee in Brazilië!!

We wensen u alle goeds voor de komende tijd! Blijf gezond en houd moed!

Hartelijke groet! JOPIE, AGAATH en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief januari 2021

Zomer in Brazilië
Helaas gooit het ellendige virus nog steeds roet in het eten zoals in de heel wereld. De kinderen zijn thuis bij hun ouders. Dat houdt in dat er nog steeds voedselpakketten worden uitgedeeld.
Zo hebben we in oktober, november en december regelmatig het nodige geld overgemaakt voor voedingswaren. Helaas zal dat voor de eerste drie maanden van 2021 ook nog nodig zijn.
Gelukkig mochten we in het afgelopen kwartaal vele donaties ontvangen.
De diaconie van de Thomaskerk in Zierikzee gaf gul! Ook van de Hervormde gemeente te Zonnemaire en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerkwerve mochten we een gift ontvangen. Op de Hobbyzolder is ontzettend veel geknutseld wat voor ons een prachtig bedrag opleverde! Vele particulieren hebben ons wederom verblijd met giften.
Een volle doos cartridges leverde meer dan € 100,– op! Dus graag blijven sparen allemaal.
Van de Stichting Bevordering Gezondheid mochten we een mooi bedrag ontvangen.
In het laatste kwartaal van 2020 hebben we een fantastisch bedrag van € 4.873,69 bij mogen schrijven, geweldig! Zo kunnen we weer even vooruit om de voedselpakketten uit te delen.
Iedereen die ons, en dus ‘onze’ kinderen, een warm hart heeft toegedragen heel hartelijk dank, echt hartverwarmend!!

Tenslotte wensen we u fijne feestdagen en een voorspoedig en ‘Corona vrij’ jaar toe!

Hartelijke groet! JOPIE, HENK en AGAATH


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Wilt u de nieuwsbrief van de Stichting São Tiago ontvangen? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@stichtingsaotiago.nl

Nieuwsbrief oktober 2020

Kerkwerve – oktober 2020


Wat vliegt de tijd, in Brazilië is het inmiddels voorjaar terwijl bij ons het najaar zijn intrede doet.
Helaas is het met de corona nog steeds slecht gesteld daar. De opvanghuizen zijn gesloten en de meeste mensen zitten thuis. Vooral de arme bevolking heeft geen werk omdat alles op slot zit. Het is niet zoals in ons land, dat de regering een uitkering voor de werkelozen heeft.

Voor juli, augustus en september is er door de stichting geld overgemaakt voor voedselpakketten. Indien mensen geen werk hebben daar, is er ook geen inkomen. De vrijwilligers delen nog steeds voedsel uit aan de mensen in de sloppenwijken, de favelas. Uit de reacties blijkt dat de mensen heel blij zijn met deze voedselpakketten. Hopelijk komt er binnenkort een einde aan deze ellende.
Bij onze stichting is inmiddels de bodem van de pot in zicht. We kunnen niet meer zoveel voor de mensen daar doen. Maar gelukkig is er ook dit kwartaal weer wat binnen gekomen, vooral na de krantenartikelen vanwege het 20-jarig bestaan van de stichting. Vanaf de hobbyzolder is opnieuw een bedrag gestort en de dames van de gym hebben wederom een leuk bedrag bij elkaar gesport. Helaas is de gym in maart gestopt en kan er nog steeds niet gesport worden.

Het mooie bedrag van € 1.204,98 is binnengekomen en daar zijn we ontzettend blij mee!
We willen iedereen hartelijk danken voor de giften!

Hartelijke groeten,

JOPIE en HENK en AGAATH

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…

Wilt u de nieuwsbrief van de Stichting São Tiago ontvangen? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@stichtingsaotiago.nl

Nieuwsbrief juli 2020

Kerkwerve – juli 2020

Wat een ellendige tijd met het coronavirus…. Brazilië is wel heel zwaar getroffen. De kinderen van onze tehuizen zijn nu ook niet op de crèches. Ze zijn thuis in de sloppenwijken wat natuurlijk vreselijk is. Zoveel mensen in een gebied met zeer slechte omstandigheden, we houden ons hart vast. Het personeel van de opvanghuizen deelt nu voedselpakketten uit in de Favelas. Zo hebben de getroffenen toch nog voedsel.

Tot overmaat van ramp is er ook weer ingebroken. Verschillende dingen zijn gestolen en ook vernield. Dit gebeurt wanneer mensen arm zijn en totaal geen inkomen hebben. Want volgens onze berichtgevingen vanuit Belo Horizonte zitten ze daar ook in lockdown en doen alles om te overleven. We kijken of we financieel kunnen helpen.
Bij ons is de stichting nog heel actief. Na het artikel in de Wereldregio mochten we vele mooie reacties ontvangen.

Op 7 juli aanstaande bestaat onze stichting 20 jaar, wat vliegt de tijd!! Het is gewoon niet te geloven!
Henk en Jopie zijn er vanaf het begin bij betrokken en hopen het, nu samen met Agaath, nog heel lang vol te houden.
Ook zijn verschillende sponsors al 20 jaar actief bij onze Braziliaanse kinderen betrokken. Voor iedereen vanaf het begin of later heel veel dank voor de financiële steun! Zonder jullie was al het moois niet tot stand gekomen. We mochten in het afgelopen kwartaal het mooie bedrag van € 1141,80 ontvangen! Dank aan allen die gaven, in het bijzonder de diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Hobbyzolder beiden te Zierikzee. Een doos vol lege cartridges bracht opnieuw een mooi bedrag op: € 84,80, dus blijven sparen alstublieft!
We wensen iedereen een heel mooie zomer toe!

Hartelijke groeten,

JOPIE en HENK en AGAATH

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…

Wilt u de nieuwsbrief van de Stichting São Tiago ontvangen? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@stichtingsaotiago.nl

Nieuwsbrief april 2020

Kerkwerve – april 2020

De lente is aangebroken, normaal een fijne tijd voor iedereen. Nu met het Corona-virus is het voor iedereen een periode vol zorg. Vreselijk al de slachtoffers, zieken en overledenen…. Ook in Brazilië heeft het virus toegeslagen. In februari en maart zijn wij in Brazilië geweest en waren net op tijd terug, voor de lock-down begin maart. In Belo Horizonte hebben we natuurlijk het opvanghuis bezocht. Het ziet er werkelijk schitterend uit, er is een verdieping opgekomen en ook de toegangsweg is aangepast. Het is nu toegankelijk geworden voor rolstoelen en voor kinderen met een beperking.
Mede door onze stichting is er zoiets moois van de grond gekomen. De opvang is nu alleen geschikt voor kinderen tot 5 jaar. Hierna gaan ze naar de reguliere “lagere school” bekostigd door het rijk. De regering doet nu veel meer voor het opvangtehuis, er wordt meer en meer voedsel ter beschikking gesteld. Daar is dan ook niets dan lof voor de nieuwe president Bolsonaro!

Crèche São Tiago heeft nu plaats voor 210 kinderen en Crèche des Neves heeft er 98 wat op een totaal van 308 kinderen komt. Des Neves is nog erg oud en met veel trappen moeilijk toegankelijk voor een aantal kinderen. Ons doel is nu sparen voor dit tehuis om het allemaal te verbeteren. Volgende keer gaan we verder over het bezoek aan het opvanghuis.
We willen iedereen die onze stichting steunt hartelijk danken! We danken alle particulieren maar ook de Hervormde gemeente te Zonne-maire, de Thomaskerk in Zierikzee en Tineke Bin van de ‘Hobbyzolder’ die al driemaal een mooi bedrag overmaakte en ook in 2020 voor ons spaart! In het eerste kwartaal mochten wij het prachtige bedrag van € 1729,30 ontvangen, geweldig! Veel dank aan alle gevers!

Hartelijke groeten,

JOPIE, HENK en AGAATH

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…

Nieuwsbrief oktober ’19

Kerkwerve – oktober ’19

Na alle zeer negatieve berichten over Brazilië, denk aan de gigantische bosbranden in het regenwoud, hopen we voor de crèche wat positiefs te melden.
De bouw van het nieuwe deel is inmiddels gereed en de inrichting is bijna voltooid. Het is nu een opvang voor 240 kinderen waaronder ook plaats is voor minder validen. We blijven nu ook sparen om voor voldoende voedsel te zorgen.
We mochten dit kwartaal opnieuw vele giften ontvangen van onze trouwe particulieren. Vanuit de Hervormde gemeente te Zonnemaire mochten we ook weer een gift ontvangen en het busje bij SBB is geleegd. Zo was de kwartaalopbrengst het mooie bedrag van € 560,– . Hartelijk dank allemaal en geniet nog even van het stralende weer!

Vriendelijke groet!

Jopie, Henk en Agaath

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…