Nieuwsbrief april 2023

Terwijl bij ons het mooiere weer in aantocht is gaat in Brazilië een tijd tegemoet van vele regens en overstromingen, wat ook vernielingen teweegbrengt. Met de twee tehuizen gaat het redelijk goed, het tweede huis moet nog gerenoveerd worden en daarom zullen we binnenkort een mooi bedrag overmaken.

Ook zijn er veel moeders die door Corona hun werk zijn kwijt geraakt, waardoor hulp nu zeker nodig is. Voor deze moeders een groot drama daar de regering niet zoals bij ons bijspringt voor financiële hulp. Ook voor hen hopen wij iets te kunnen bijdragen.

Daarom houden wij op 8 april a.s. een boerderijfair bij de familie Roskam aan de Taaijersweg 12 te Kerkwerve. Van 10.00 tot 16.00 uur hopen we dat vele mensen hier langskomen voor boerderij- artikelen, snuisterijen, planten, aardbeien en nog vele andere zaken.

Het afgelopen kwartaal mochten we opnieuw mooie bedragen ontvangen van vele particulieren en werden door de TV Nieuwerkerk en TV Schuddebeurs petflesjes verzameld waarvan het statiegeld aan de stichting werd toegekend, wat ook weer een mooi bedrag opleverde. Eind december ben ik op de Kerstzangavond in de Nicolaaskerk te Brouwershaven geweest en mocht ik een praatje houden. De collecte bracht honderden euro’s op!! De Hervormde Kerk te Zonnemaire heeft opnieuw een collecte voor ons gehouden en de diaconie maakte er een mooi bedrag van. Dit allemaal samen heeft het geweldige bedrag van € 2.129,62 opgebracht!! En wat fijn dat de cartridges en mobiele telefoontjes binnen blijven stromen!

Heel hartelijk dank allemaal!

We wensen jullie allen heel fijne Paasdagen en een prachtig voorjaar toe!

Hartelijke groeten van,

CORRIE, JOPIE, ADRIE & HENKP.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief januari 2023

De winter is bij ons aangebroken terwijl het in Brazilië nu volop zomer is.

Heel vreemd voor ons, Kerst in de zon met zomerse temperaturen. Wij vinden dan sneeuw en ijs fijn en daar zit je op het strand.
In de opvanghuizen en in de sloppenwijken gaat alles gewoon door. De militaire politie, die ontzettend veel doet voor onze kinderen: het geven van verkeersles en het verzorgen van eten en drinken is ook weer druk bezig. Dit jaar verzorgt de politie ook het Kerstfeest voor de crèches met de kinderen, op de foto’s te zien, waar ze cadeautjes en snoep uitdelen. Het is dan ook geweldig dat de politie de kinderen in hun harten heeft gesloten.

We zijn enorm verwend door particulieren met hun giften. In de Hervormde gemeente van Zonnemaire werd de avondmaal collecte gehouden voor de stichting, zo ook in de kerk van de Protestantse gemeente te Kerkwerve waar deze maar liefst € 545,30 opbracht!

Van de tennisvereniging Duiveland hebben we opnieuw lege petflessen ontvangen  die ook weer een leuk bedrag opleverden. Ook de lege cartridges en oude mobieltjes hebben, voor de derde keer dit jaar, bijna € 100,– opgebracht. Blijven sparen dus!!

Het busje van Staatsbosbeheer staat, na een paar jaar corona, op z’n plaats en op de hobbyzolder van Tineke Bin wordt nog steeds veel geknutseld en gespaard voor ‘onze’ kinderen wat wederom een mooi bedrag opleverde!

Van de ontvangen lampen hebben we zelfs nog drie lampen verkocht en blijven er nog een kleine honderd over…. Bent u nog op zoek naar een buitenlamp, graag helpen wij u hieraan tegen een geringe vergoeding.

Het laatste kwartaal van 2022 (tot 15 december) bracht het mooie bedrag op van € 1.983,90 op.

Dank voor alle goede gaven in het afgelopen jaar en we hopen van harte dat u ook in het voorliggende jaar aan ons, en dus aan de Braziliaanse kinderen, wilt denken!

We wensen u tenslotte goede Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2023 toe!

Hartelijke groeten van,

CORRIE, JOPIE, ADRIE & HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief oktober 2022

Voorjaar in Brazilië, het leven gaat daar zo z’n gangetje. Door de leiding van de crèches worden nog steeds mondkapjes gedragen. Al is daar de corona, net zoals bij ons, niet meer zo heftig aanwezig. Ook zijn de kinderen van de crèche allemaal ingeënt tegen Polio. Dit is heel belangrijk! Bij de crèche Des Neves willen ze klassen-uitbreiding realiseren voor kinderen van 1 en 2 jaar omdat er nog zoveel wachten op een plekje in de crèches. Het is heel fijn dat steeds meer mensen de stichting steunen want zonder uw hulp kunnen wij niets doen voor de kinderen in Brazilië.

Naast de giften van particulieren mochten we ook giften ontvangen van de Diaconie van de Thomaskerk te Zierikzee en de Augustinus Franken Stichting. Mede hierdoor is in het derde kwartaal het prachtige bedrag van €3.431,- bijeengebracht! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen danken we heel hartelijk!!

We hebben nog steeds prachtige lampen te koop van het merk Roger Pradier.
Sla uw slag, hoge kortingen!!
Mail: bevelander@zeelandnet.nl

Hartelijke groeten van
CORRIE, JOPIE, ADRIE & HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief juli 2022

Alweer een kwartaal voorbij, wat gaat de tijd toch snel. De winter is aangebroken in Brazilië. De kinderen van de crèches hebben het weer fijn op de school. Ze hebben Paasfeest gevierd, circus gespeeld en ze leren nu met muziekinstrumenten omgaan, dit alleen voor de wat oudere kinderen van 5 en 6 jaar. Gelukkig weer een beetje van het gewone crècheleven genieten. Ook hebben ze groentetuintjes gemaakt wat ze prachtig vinden en waarvan straks lekker gesmuld kan worden. Mondkapjes worden alleen nog door de leiding gedragen.

Hier gaan onze acties nog steeds door. De boerderij-fair was een groot succes, met een opbrengst van € 2400,– waarvan € 1000,–voor Oekraïne, € 1000,– voor São Tiago en € 400,-voor Kika. We hopen volgend jaar weer een fair te organiseren. We bedanken alle mede-werkers en sponsoren die deze dag tot een groot succes hebben gemaakt! En natuurlijk dank aan alle kopers!!

Er zijn moestuintjes gemaakt wat de kinderen prachtig vinden en waarvan straks lekker gesmuld kan worden..

De lampen die we voor de stichting hebben gekregen gaan niet zo hard.
Dus mocht er iemand een lamp nodig hebben voor buiten, er is volop keus!
De cartridges brachten opnieuw een mooi bedrag op, € 83,30. Dus blijf allemaal lekker sparen, ook oude mobieltjes zijn meer dan welkom!
Van de particulieren hebben we ook weer een mooi bedrag ontvangen, hiervoor onze hartelijke dank!
Nog een leuke actie: van de tennisvereniging, TV Duiveland, kregen we vier grote zakken met lege petflesjes om in te leveren voor het statiegeld.
Dit leverde een mooi bedrag op van € 44,25, dus blijven drinken hoor!!
Dit kwartaal konden we het mooie bedrag van € 1.575,87 bijschrijven.
We hebben € 6.000,– overgemaakt naar Belo Horizonte, dit zal gebruikt worden voor de renovatie van crèche Nossa Senhora das Neves.

Ons bestuurtje, dat alles vrijwillig doet waardoor niets aan de strijkstok blijft hangen, is uitgebreid met twee leden: Corrie Roskam en Adrie Kouwenberg. Welkom!!

Tenslotte nogmaals dank aan iedereen die met ons meedenkt- en doet en een goede zomer toegewenst!
Hartelijke groeten van
CORRIE, JOPIE, ADRIE en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief april 2022

In Brazilië is het nu herfst. Wat corona betreft lijkt het op de situatie zoals in Nederland. alles gaat zo z’n gangetje. De armoede is veel groter geworden omdat de inwoners heel lang zonder werk gezeten. Maar zachtjes aan gaan we vooruit, de allerarmsten worden gesteund door de crèche. Eind maart komt de directie met een programma voor dit jaar, zodat ook wij ons steentje weer kunnen bijdragen. Intussen gaan hier de steunbetuigingen gewoon door, waar we heel blij mee zijn! Van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt uit Brouwershaven en de Hervormde gemeente te Zonnemaire hebben we opnieuw een mooie gift ontvangen. Lege cartridges en mobiele telefoontjes brachten maar liefst € 101,70 op. Fijn dat we zoveel ontvangen, blijf alstublieft voor ons sparen! Verder waren er veel particuliere giften. We mochten in het eerste kwartaal we € 1949,70 ontvangen! Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Ook hebben we van een ondernemer een showroom vol lampen gekregen. Het zijn lampen voor buiten, voor in de tuin, aan de wand en in een overkapping van het merk Roger Pradier. De gulle gever draagt onze stichting een warm hart toe. De showroom met lampen staat in Buurmalsen in de Betuwe. We zijn een hele dag met 4 personen bezig geweest om de lampen van de wanden te halen en in dozen te verpakken. Daar het ongeveer honderd lampen zijn hebben we hulp gekregen van Frank Mous en Jan Stouten. Heel veel dank mannen! Zonder jullie was het nooit gelukt om deze klus te klaren! Grondstoffen bakkerij Zeelandia is bereid gevonden om, als het op de route ligt, de lampen naar Kerkwerve te vervoeren. Ze worden uitgestald bij Corrie Roskam in de Taaijersweg. Van hieruit gaan we trachten de lampen te verkopen. Voor iedereen die belangstelling heeft voor deze lampen, groot en klein, laat het even weten.

Op 16 april a.s. houden we een kleinschalige boerderij verkoop voor de Oekraïne en onze stichting, te verdelen 50/50. We hopen dat het een gezellige dag wordt met de verkoop van kleine rommelmarktproducten, boeken, tulpen, eieren en verder voor elk wat wils. Ook is er voor de kleintjes een knutselhoek en verder natuureducatie. Dus kom allemaal naar de Taaijersweg 12 te Kerkwerve bij de familie Roskam.

Voor deze dag kunnen er van tevoren tulpen besteld worden bij Corrie Roskam, (0619322144) of bij familie Kouwenberg (0111415686). Veerle Kleppe heeft voor deze dag prachtige posters gemaakt, hartelijk dank hiervoor!

Groet van Henk, Jopie en Adrie


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief januari 2022

De crèche in Belo Horizonte is weer open, na een vreselijke moeilijke tijd.

Het is nu zomer en misschien gaat het daarom wat beter, echter Covid blijft een probleem. Ook voor de ouders van de kinderen in de sloppenwijken.

De kinderen in de sloppenwijken in Belo Horizonte, Brazilië, hebben een grote plaats in ons hart en het is geweldig dat zoveel mensen op ons eiland het werk dat daar geschiedt financieel willen steunen.

Het geld wordt gebruikt om de crèches goed te kunnen onderhouden; regelmatig wordt er verbouwd en uitgebreid. Ook voor de eerste levensbehoeften blijft steeds (veel) geld nodig om alle kinderen te kunnen geven wat ze nodig hebben; goede voeding en liefdevolle zorg in een mooie omgeving.

Hier zijn we nog steeds heel gelukkig met alle mensen die ons steunen!

Zo hield de Hervormde gemeente te Zonnemaire opnieuw een collecte voor ons. Verder ontvingen we wederom een prachtige gift van de diaconie van de Gereformeerde Thomaskerk te Zierikzee.

Een bijzonder bedrag van € 335,= ontvingen we na de uitvaart van één van onze donateurs. De familie had gevraagd om in plaats van bloemen een gift te schenken aan onze stichting. Dit hebben wij zeer op prijs gesteld!

Ook van diverse particulieren mochten we in het afgelopen kwartaal een gift ontvangen. In totaal kwam in de afgelopen drie maanden het prachtige bedrag van € 2058,– binnen, geweldig! Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Wij wensen iedereen goede Kerstdagen en een gezond 2022 toe!

Vriendelijke groet!

Jopie en Henk

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief oktober 2021

Het Corona-virus heeft met harde hand toegeslagen in Brazilië. Geleidelijk wordt het nu iets beter met wat minder besmettingen en meer vaccinaties.
De crèche is weer gedeeltelijk open met mondkapjes en afstand houden.
Er wordt nu gezocht naar een geschikte directeur of directrice ter vervanging van de overleden Isabella.

Door onze stichting worden nog steeds voedselpakketten verstrekt aan de bewoners van de favela’s, waarvan de kinderen op de crèche zitten.
Ter plaatse is Clelia Fonseca nog steeds op zoek naar sponsoren en gaat langs bedrijven en bewoners. Want zonder hulp gaat het niet lukken om iedereen te voorzien van de eerste levensbehoeften.
Hier mochten we opnieuw een mooi bedrag ontvangen van particulieren, waarvoor onze hartelijke dank!
De diaconie van de Thomaskerk uit Zierikzee maakte wederom een mooi bedrag over en in de Hervormde kerk van Zonnemaire werd voor de stichting gecollecteerd.
Voor de zomer werd een bijna volle doos met cartridges en mobiele telefoons opgehaald, goed voor € 83,–! Dus allen blijven sparen graag!
In totaal mochten we in het derde kwartaal een bedrag van € 1456,– ontvangen. Nogmaals heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Tenslotte een hartelijke groet voor u die dit leest!
JOPIE en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief juli 2021

Brazilië is nog niet verlost van het coronavirus. De crèche is gesloten. We hebben opnieuw geld overgemaakt voor voedselpakketten. Dit is helaas hard nodig!


De crèche is heel hard getroffen door het overlijden van Isabella, de directrice. Ze is op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze laat een man en twee jonge dochtertjes na. Wat een verdriet voor haar gezin, familie en vrienden, maar ook voor de crèche. Ze was zo lief, vriendelijk en meegaand met de kinderen. Maar we moeten verder ondanks dit grote verlies.

Bij onze stichting is Agaath Wolthoorn gestopt als bestuurslid, dit wegens verhuizing naar elders. Zij was onze secretaresse. Agaath, hartelijk dank voor het werk dat je verrichtte voor onze stichting! We zijn blij dat haar echtgenoot Bram voor de website blijft zorgen! Fijn Bram, veel dank daarvoor!
Wie wil ons team komen versterken? Laat het weten aan Jopie en/of Henk, zodat ons bestuurtje (dat alles geheel vrijwillig doet) binnenkort weer volledig kan functioneren.

De  cartridges die we opgehaald hebben, brachten wederom een mooi bedrag op: € 49,15. Inmiddels is een nieuwe doos alweer half vol! Blijven we allemaal meesparen? Verder mochten we in het afgelopen kwartaal diverse giften ontvangen, in totaal € 837,15.  Alle gevers hartelijk dank!

Wij wensen iedereen een mooie en fijne zomer toe!

Hartelijke groet!

JOPIE en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief april 2021

De situatie in Brazilië is nog steeds hopeloos. Het virus maakt daar ook nog vele slachtoffers.
Het opvanghuis, de crèche, is nog steeds gesloten en er worden daarom gelukkig voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten.
Ook dit kwartaal hebben we bijgedragen om de pakketten te kunnen bekostigen.
Dit is alleen mogelijk dankzij alle giften van iedereen die ons steunt. Daarvoor heel veel dank!!
We zullen voorlopig nog wel zo door moeten gaan.
We mochten het afgelopen kwartaal giften ontvangen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Brouwershaven en opnieuw van de diaconie van de Hervormde gemeente te Zonnemaire.

Verder kregen we vele particuliere giften, hartelijk dank daarvoor!
Britt Kouwenberg heeft haar examen project gemaakt over de stichting wat haar vele euro’s opleverde. Heel mooi Britt, dank je wel!
Er is opnieuw een volle doos cartridges opgehaald, blijven we sparen?! Het totaalbedrag dat we in het eerste kwartaal van 2021 mochten ontvangen is  € 1.503,01! Geweldig!
Wat zijn ze er blij mee in Brazilië!!

We wensen u alle goeds voor de komende tijd! Blijf gezond en houd moed!

Hartelijke groet! JOPIE, AGAATH en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Nieuwsbrief januari 2021

Zomer in Brazilië
Helaas gooit het ellendige virus nog steeds roet in het eten zoals in de heel wereld. De kinderen zijn thuis bij hun ouders. Dat houdt in dat er nog steeds voedselpakketten worden uitgedeeld.
Zo hebben we in oktober, november en december regelmatig het nodige geld overgemaakt voor voedingswaren. Helaas zal dat voor de eerste drie maanden van 2021 ook nog nodig zijn.
Gelukkig mochten we in het afgelopen kwartaal vele donaties ontvangen.
De diaconie van de Thomaskerk in Zierikzee gaf gul! Ook van de Hervormde gemeente te Zonnemaire en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerkwerve mochten we een gift ontvangen. Op de Hobbyzolder is ontzettend veel geknutseld wat voor ons een prachtig bedrag opleverde! Vele particulieren hebben ons wederom verblijd met giften.
Een volle doos cartridges leverde meer dan € 100,– op! Dus graag blijven sparen allemaal.
Van de Stichting Bevordering Gezondheid mochten we een mooi bedrag ontvangen.
In het laatste kwartaal van 2020 hebben we een fantastisch bedrag van € 4.873,69 bij mogen schrijven, geweldig! Zo kunnen we weer even vooruit om de voedselpakketten uit te delen.
Iedereen die ons, en dus ‘onze’ kinderen, een warm hart heeft toegedragen heel hartelijk dank, echt hartverwarmend!!

Tenslotte wensen we u fijne feestdagen en een voorspoedig en ‘Corona vrij’ jaar toe!

Hartelijke groet! JOPIE, HENK en AGAATH


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654

Wilt u de nieuwsbrief van de Stichting São Tiago ontvangen? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@stichtingsaotiago.nl