Nieuwsbrief oktober 2023

In de sloppenwijken blijft het nog steeds heel slecht gaan helaas. Er worden per week 223 voedselpakketten uitgedeeld. Het kost enorm veel geld om dit iedere week weer voor elkaar te krijgen. Gelukkig zijn er donaties, ook in Brazilië. Vanuit onze stichting wordt er regel-matig een flink bedrag gedoneerd.

In het derde kwartaal mochten we opnieuw een mooi bedrag ontvangen. Kindcentrum ‘De Morgenster’ te Kerkwerve deed ons een mooie gift toekomen! Tineke Bin heeft wederom heel wat geknutseld en dit levert veel voedselpakketten op voor de sloppenwijken. Hervormd Zonnemaire is een trouwe gemeente die regelmatig aan ‘onze’ kinderen denkt, er is een collecte gehouden die prachtig werd afgerond.
Dit kwartaal zijn er veel lege blikjes en petflessen verzameld waarvan de opbrengst voor onze stichting is. De verzamelaars zijn: tennisvereniging Duiveland uit Nieuwerkerk, tennisvereniging De Haene uit Schuddebeurs, Bloem Marie uit Nieuwerkerk en ook diverse particulieren. Dit alles tezamen, met daarbij de steun van mensen die regelmatig of zelfs maandelijks offeren, brengt ons bij het totale kwartaalbedrag van € 1.398,55! Geweldig!!
Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Hartelijke groeten van
CORRIE, JOPIE, ADRIE & HENK

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654