Nieuwsbrief juli 2021

Brazilië is nog niet verlost van het coronavirus. De crèche is gesloten. We hebben opnieuw geld overgemaakt voor voedselpakketten. Dit is helaas hard nodig!


De crèche is heel hard getroffen door het overlijden van Isabella, de directrice. Ze is op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze laat een man en twee jonge dochtertjes na. Wat een verdriet voor haar gezin, familie en vrienden, maar ook voor de crèche. Ze was zo lief, vriendelijk en meegaand met de kinderen. Maar we moeten verder ondanks dit grote verlies.

Bij onze stichting is Agaath Wolthoorn gestopt als bestuurslid, dit wegens verhuizing naar elders. Zij was onze secretaresse. Agaath, hartelijk dank voor het werk dat je verrichtte voor onze stichting! We zijn blij dat haar echtgenoot Bram voor de website blijft zorgen! Fijn Bram, veel dank daarvoor!
Wie wil ons team komen versterken? Laat het weten aan Jopie en/of Henk, zodat ons bestuurtje (dat alles geheel vrijwillig doet) binnenkort weer volledig kan functioneren.

De  cartridges die we opgehaald hebben, brachten wederom een mooi bedrag op: € 49,15. Inmiddels is een nieuwe doos alweer half vol! Blijven we allemaal meesparen? Verder mochten we in het afgelopen kwartaal diverse giften ontvangen, in totaal € 837,15.  Alle gevers hartelijk dank!

Wij wensen iedereen een mooie en fijne zomer toe!

Hartelijke groet!

JOPIE en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654