Nieuwsbrief juli 2022

Alweer een kwartaal voorbij, wat gaat de tijd toch snel. De winter is aangebroken in Brazilië. De kinderen van de crèches hebben het weer fijn op de school. Ze hebben Paasfeest gevierd, circus gespeeld en ze leren nu met muziekinstrumenten omgaan, dit alleen voor de wat oudere kinderen van 5 en 6 jaar. Gelukkig weer een beetje van het gewone crècheleven genieten. Ook hebben ze groentetuintjes gemaakt wat ze prachtig vinden en waarvan straks lekker gesmuld kan worden. Mondkapjes worden alleen nog door de leiding gedragen.

Hier gaan onze acties nog steeds door. De boerderij-fair was een groot succes, met een opbrengst van € 2400,– waarvan € 1000,–voor Oekraïne, € 1000,– voor São Tiago en € 400,-voor Kika. We hopen volgend jaar weer een fair te organiseren. We bedanken alle mede-werkers en sponsoren die deze dag tot een groot succes hebben gemaakt! En natuurlijk dank aan alle kopers!!

Er zijn moestuintjes gemaakt wat de kinderen prachtig vinden en waarvan straks lekker gesmuld kan worden..

De lampen die we voor de stichting hebben gekregen gaan niet zo hard.
Dus mocht er iemand een lamp nodig hebben voor buiten, er is volop keus!
De cartridges brachten opnieuw een mooi bedrag op, € 83,30. Dus blijf allemaal lekker sparen, ook oude mobieltjes zijn meer dan welkom!
Van de particulieren hebben we ook weer een mooi bedrag ontvangen, hiervoor onze hartelijke dank!
Nog een leuke actie: van de tennisvereniging, TV Duiveland, kregen we vier grote zakken met lege petflesjes om in te leveren voor het statiegeld.
Dit leverde een mooi bedrag op van € 44,25, dus blijven drinken hoor!!
Dit kwartaal konden we het mooie bedrag van € 1.575,87 bijschrijven.
We hebben € 6.000,– overgemaakt naar Belo Horizonte, dit zal gebruikt worden voor de renovatie van crèche Nossa Senhora das Neves.

Ons bestuurtje, dat alles vrijwillig doet waardoor niets aan de strijkstok blijft hangen, is uitgebreid met twee leden: Corrie Roskam en Adrie Kouwenberg. Welkom!!

Tenslotte nogmaals dank aan iedereen die met ons meedenkt- en doet en een goede zomer toegewenst!
Hartelijke groeten van
CORRIE, JOPIE, ADRIE en HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654