Nieuwsbrief oktober 2022

Voorjaar in Brazilië, het leven gaat daar zo z’n gangetje. Door de leiding van de crèches worden nog steeds mondkapjes gedragen. Al is daar de corona, net zoals bij ons, niet meer zo heftig aanwezig. Ook zijn de kinderen van de crèche allemaal ingeënt tegen Polio. Dit is heel belangrijk! Bij de crèche Des Neves willen ze klassen-uitbreiding realiseren voor kinderen van 1 en 2 jaar omdat er nog zoveel wachten op een plekje in de crèches. Het is heel fijn dat steeds meer mensen de stichting steunen want zonder uw hulp kunnen wij niets doen voor de kinderen in Brazilië.

Naast de giften van particulieren mochten we ook giften ontvangen van de Diaconie van de Thomaskerk te Zierikzee en de Augustinus Franken Stichting. Mede hierdoor is in het derde kwartaal het prachtige bedrag van €3.431,- bijeengebracht! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen danken we heel hartelijk!!

We hebben nog steeds prachtige lampen te koop van het merk Roger Pradier.
Sla uw slag, hoge kortingen!!
Mail: bevelander@zeelandnet.nl

Hartelijke groeten van
CORRIE, JOPIE, ADRIE & HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654