Nieuwsbrief januari 2023

De winter is bij ons aangebroken terwijl het in Brazilië nu volop zomer is.

Heel vreemd voor ons, Kerst in de zon met zomerse temperaturen. Wij vinden dan sneeuw en ijs fijn en daar zit je op het strand.
In de opvanghuizen en in de sloppenwijken gaat alles gewoon door. De militaire politie, die ontzettend veel doet voor onze kinderen: het geven van verkeersles en het verzorgen van eten en drinken is ook weer druk bezig. Dit jaar verzorgt de politie ook het Kerstfeest voor de crèches met de kinderen, op de foto’s te zien, waar ze cadeautjes en snoep uitdelen. Het is dan ook geweldig dat de politie de kinderen in hun harten heeft gesloten.

We zijn enorm verwend door particulieren met hun giften. In de Hervormde gemeente van Zonnemaire werd de avondmaal collecte gehouden voor de stichting, zo ook in de kerk van de Protestantse gemeente te Kerkwerve waar deze maar liefst € 545,30 opbracht!

Van de tennisvereniging Duiveland hebben we opnieuw lege petflessen ontvangen  die ook weer een leuk bedrag opleverden. Ook de lege cartridges en oude mobieltjes hebben, voor de derde keer dit jaar, bijna € 100,– opgebracht. Blijven sparen dus!!

Het busje van Staatsbosbeheer staat, na een paar jaar corona, op z’n plaats en op de hobbyzolder van Tineke Bin wordt nog steeds veel geknutseld en gespaard voor ‘onze’ kinderen wat wederom een mooi bedrag opleverde!

Van de ontvangen lampen hebben we zelfs nog drie lampen verkocht en blijven er nog een kleine honderd over…. Bent u nog op zoek naar een buitenlamp, graag helpen wij u hieraan tegen een geringe vergoeding.

Het laatste kwartaal van 2022 (tot 15 december) bracht het mooie bedrag op van € 1.983,90 op.

Dank voor alle goede gaven in het afgelopen jaar en we hopen van harte dat u ook in het voorliggende jaar aan ons, en dus aan de Braziliaanse kinderen, wilt denken!

We wensen u tenslotte goede Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2023 toe!

Hartelijke groeten van,

CORRIE, JOPIE, ADRIE & HENK


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654