Nieuwsbrief april 2022

In Brazilië is het nu herfst. Wat corona betreft lijkt het op de situatie zoals in Nederland. alles gaat zo z’n gangetje. De armoede is veel groter geworden omdat de inwoners heel lang zonder werk gezeten. Maar zachtjes aan gaan we vooruit, de allerarmsten worden gesteund door de crèche. Eind maart komt de directie met een programma voor dit jaar, zodat ook wij ons steentje weer kunnen bijdragen. Intussen gaan hier de steunbetuigingen gewoon door, waar we heel blij mee zijn! Van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt uit Brouwershaven en de Hervormde gemeente te Zonnemaire hebben we opnieuw een mooie gift ontvangen. Lege cartridges en mobiele telefoontjes brachten maar liefst € 101,70 op. Fijn dat we zoveel ontvangen, blijf alstublieft voor ons sparen! Verder waren er veel particuliere giften. We mochten in het eerste kwartaal we € 1949,70 ontvangen! Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Ook hebben we van een ondernemer een showroom vol lampen gekregen. Het zijn lampen voor buiten, voor in de tuin, aan de wand en in een overkapping van het merk Roger Pradier. De gulle gever draagt onze stichting een warm hart toe. De showroom met lampen staat in Buurmalsen in de Betuwe. We zijn een hele dag met 4 personen bezig geweest om de lampen van de wanden te halen en in dozen te verpakken. Daar het ongeveer honderd lampen zijn hebben we hulp gekregen van Frank Mous en Jan Stouten. Heel veel dank mannen! Zonder jullie was het nooit gelukt om deze klus te klaren! Grondstoffen bakkerij Zeelandia is bereid gevonden om, als het op de route ligt, de lampen naar Kerkwerve te vervoeren. Ze worden uitgestald bij Corrie Roskam in de Taaijersweg. Van hieruit gaan we trachten de lampen te verkopen. Voor iedereen die belangstelling heeft voor deze lampen, groot en klein, laat het even weten.

Op 16 april a.s. houden we een kleinschalige boerderij verkoop voor de Oekraïne en onze stichting, te verdelen 50/50. We hopen dat het een gezellige dag wordt met de verkoop van kleine rommelmarktproducten, boeken, tulpen, eieren en verder voor elk wat wils. Ook is er voor de kleintjes een knutselhoek en verder natuureducatie. Dus kom allemaal naar de Taaijersweg 12 te Kerkwerve bij de familie Roskam.

Voor deze dag kunnen er van tevoren tulpen besteld worden bij Corrie Roskam, (0619322144) of bij familie Kouwenberg (0111415686). Veerle Kleppe heeft voor deze dag prachtige posters gemaakt, hartelijk dank hiervoor!

Groet van Henk, Jopie en Adrie


P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654