Nieuwsbrief januari 2022

De crèche in Belo Horizonte is weer open, na een vreselijke moeilijke tijd.

Het is nu zomer en misschien gaat het daarom wat beter, echter Covid blijft een probleem. Ook voor de ouders van de kinderen in de sloppenwijken.

De kinderen in de sloppenwijken in Belo Horizonte, Brazilië, hebben een grote plaats in ons hart en het is geweldig dat zoveel mensen op ons eiland het werk dat daar geschiedt financieel willen steunen.

Het geld wordt gebruikt om de crèches goed te kunnen onderhouden; regelmatig wordt er verbouwd en uitgebreid. Ook voor de eerste levensbehoeften blijft steeds (veel) geld nodig om alle kinderen te kunnen geven wat ze nodig hebben; goede voeding en liefdevolle zorg in een mooie omgeving.

Hier zijn we nog steeds heel gelukkig met alle mensen die ons steunen!

Zo hield de Hervormde gemeente te Zonnemaire opnieuw een collecte voor ons. Verder ontvingen we wederom een prachtige gift van de diaconie van de Gereformeerde Thomaskerk te Zierikzee.

Een bijzonder bedrag van € 335,= ontvingen we na de uitvaart van één van onze donateurs. De familie had gevraagd om in plaats van bloemen een gift te schenken aan onze stichting. Dit hebben wij zeer op prijs gesteld!

Ook van diverse particulieren mochten we in het afgelopen kwartaal een gift ontvangen. In totaal kwam in de afgelopen drie maanden het prachtige bedrag van € 2058,– binnen, geweldig! Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Wij wensen iedereen goede Kerstdagen en een gezond 2022 toe!

Vriendelijke groet!

Jopie en Henk

P.S. Uw gift blijft hartelijk welkom…
Stichting São Tiago,
Vloedstraat 31, 4321 AM Kerkwerve
Rekeningnummer NL57ABNA0618273654